Hliníkový protihlukový panel je určen především do namáhaného agresivního prostředí. Patří mezi moderní konstrukční materiály s jednoduchou manipulací a nízkou váhou vhodné především pro mostní konstrukce. Rovněž kombinace hliníkového panelu se sklem je doporučenou variantou pro stavby PH stěn na mostech včetně řešení uchycení panelů mimo mostní římsu. Variabilní skladba a barevnost panelů může architektonicky doplnit požadavek daného prostředí.

Hlavní předností panelu Zlín Al je dlouholetá životnost, odolnost proti korozi, vysoké útlumové účinky a estetické barevné kombinace. Velkou předností těchto panelů je jejich ruční manipulace bez nutnosti použití těžké mechanizace.

Firma LAND Co. Zlín má propracované materiály styku hliníkového panelu s jiným materiálem, respektive zajištění panelu Zlín Al proti odcizení.