Protihlukové stěny dřevěné z panelů typu Zlín I. jsou osvědčeným typem stěn, které jsou použity podél silnic a dálnic včetně železničních koridorů po celé Evropě. Dřevo jako přírodní materiál působí v okolním prostředí velmi nerušivě a nabízí dokonalé možnosti bezodpadového zpracování. Dřevo je univerzální surovina dobře opracovatelná, má vynikající konstrukční vlastnosti, dřevo je pevné a pružné a všeobecně dostupné. Je to perspektivní surovina, kreativní a ekologický materiál budoucnosti, je recyklovatelné, nezatěžuje prostředí při svém vzniku, ani při své pozdější recyklaci.

Technologie zpracování dřeva včetně tlakové hloubkové impregnace materiálem Wolmanit CX 10 zaručuje dlouholetou životnost dřevěného protihlukového panelu na několik desetiletí bez jakékoliv údržby. Protihlukové stěny ze dřeva zatěžují životní prostředí výrazně méně než stavby z betonu, recyklovaných plastů apod. Při dodržení technologického postupu u jeho zpracování mají PH stěny vynikající kvalitu, stabilitu a životnost. Správně konstrukčně navržená dřevěná PH stěna může dosáhnout životnosti až 100 let.

Dřevěné PH panely nabízí rozmanité architektonické zpracování a variabilní možnosti využití.