Jedná se o jednoduchý dřevěný panel, na který nejsou kladeny požadavky na zvukovou pohltivost. Panel Zlín II. splňuje normové podmínky v kategorii odrazivých panelů, případně slouží jako clona proti oslnění nebo jako zábrana lesní zvěři proti vstupu na dopravní komunikace.