Certifikace

Certifikace

LAND Co. Zlín, s.r.o. je držitelem certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Jsme vlastníky Malého průkazu způsobilosti podle ČSN 73 2601-Z2 čl. 203, který je dokladem, že společnost LAND Co. Zlín, s.r.o. je způsobilá pro montáž ocelových kontrukcí navrhovaných podle ČSN 73 1401 a prováděných podle ČSN 73 2601.

LAND Co. Zlín, s.r.o. je dále držitelem Osvědčení Českých drah č. 143/2000 na protihlukovou stěnu prosklenou typu Zlín a na dřevěnou protihlukovou stěnu typu Zlín I.

V oblasti odpadu spolupracujeme se společností EKO-KOM, a.s., jež je autorizovanou obalovou společností, na zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů způsobem podle §13 odst. 1 písm c) zákona o obalech.

ČSN EN ISO 9001:2009

EKOKOM

č. 266/2009-OTH

č. 274/2009-OTH